Browse Tag

чл. 15

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2018

Във връзка с наближаването на крайния срок за подаване на годишните декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2018г., ние от СТМ при “САНИСВЕТ” ЕООД напомняме, че тази година ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е задължително за фирми, които са започнали своята дейност през 2017г. или по-рано, но нямат подадена към момента декларация или имат някои от следните промени в обстоятелствата:

– наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
– основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
– работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
– опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
– необходимостта от използването на лични предпазни средства;
– работните места с видеодисплеи.

Крайният срок за подаване на декларацията е 30.04.2018. Както всяка предишна година, подаването може да стане на хартиен носител чрез куриер, пощенска услуга или на място в Инспекция по труда, както и лично или чрез упълномощено лице по електронен път с валиден сертификат – електронен подпис.

Повече подробности, като информация, както и връзка към портала на публичния регистър може да намерите ТУК