Browse Tag

нелк

ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЛК

 

Здравейте, приятели!

Подготвянето на документи за ТЕЛК е една бавна и често трудна процедура, която не е приятна за служителите и работодателите. Поради голямата натовареност на комисиите или бавната доставка на уведомленията, често се изискват голям брой документи, които явяващото се лице трябва да подготви за изключително кратък срок. За да се облекчи процедурата, съветваме служителите да съобщават своевременно на работодателите, че предстои да се явят пред ТЕЛК, дори и все още да не са получили официалното уведомление от комисията. Също препоръчваме на работодателите да следят датите на изтичане на назначените трудоустроени лица и да започнат подготвянето на производствена характеристика.

Попълването на производствената характеристика отнема време както на работодателя, така и на службата по трудова медицина. Трябва да бъдат взети под внимание личните данни на лицето, трудов маршрут до момента на издаването на характеристиката, условията на труд на текущото работно място, данни за временна неработоспособност за последните две години, както и допълнителна информация за условията на труд и състоянието на лицето, които не са описани в основната част на бланката.

Ние съветваме попълването на бланката да става в електронен вариант. Работодателят попълва т. 1 до т13 и т. 23 въз основа на наличните данни.  За т.14 до т.22 работодателя следва да се консултира със Службата по трудова медицина, която обслужва предприятието, като необходимите данни за съответните точки са посочени в картата за оценка на риска на конкретното работно място, както и в останалта налична документация по ЗБУТ.  Точки 8а до 22а не се попълват от работодателя!

Изтеглете бланка за Производствена характеристика тук!