Подаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Здравейте, приятели!

Напомняме, че наближава изтичането на срока за подаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд! Тази година срокът е за подаване е до 02.05.

Подаването може да стане по електронен път лично или чрез представител, като за целта е необходим валиден сертификат – електронен подпис, както и на хартиен носител чрез куриер, пощенска услуга или на място в Инспекция по труда.

За всички, които подават декларацията си по електронен път, тази година отново има спънка. След като преди време интернет браузърите Chrome и Opera спряха да поддържат Java, още един от най-масово използваните браузъри Mozilla Firefox също спря поддръжката на Java. За съжаление, това сериозно ограничава избора ни как да подаваме декларацията по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ, като единствената лесно достъпна алтернатива остава Internet Explorer.

Повече подробности, като информация, както и връзка към портала на публичния регистър може да намерите ТУК

Comments

comments