ЗА НАС

Служба по трудова медицина при “САНИСВЕТ” ЕООД e основана през 2010 год. и регистрирана в Министерство на здравеопазването с удостоверение №454/15.06.2010г., с последна пререгистрация №454-2/16.10.2014г. В екипа на службата са включени специалисти с дългогодишен опит и актуални познания в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Здравето и безопасността са на първо място за нас, затова ние от СТМ при “САНИСВЕТ” ЕООД се стремим да изграждаме дългогодишно партньорство с нашите клиенти. Благодарение на това, ние осигуряваме качествено обслужване на работодателите и подпомагаме изграждането на ефектнивна система на безопасност при работа, съобразена с актуалната нормативна база и дейността на клиента.