ОЦЕНКА НА РИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНАВИРУС

Здравейте, ние от СТМ при “САНИСВЕТ” ЕООД вярваме в необходимостта от взаимопомощ между бизнес партньорите и смятаме, предвид тежката за всички нас обстановка в момента и затрудненията, които изпитват всички нива на бизнеса в страната. Във връзка с инструкциите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” от 13.03.2020г. ние предоставяме на всички свои клиенти БЕЗПЛАТНО Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите във връзка с опасностите свързани с коронавирус(Covid-19) на работното място.

Ако сте наш клиент и все още не сте получили оценката, моля да се свържете с нас чрез email или телефон.

Съобщаваме също, че е необходимо да извършите извънреден инструктаж на работещите във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка, както и да актуализирате списъците с личните предпазни средства.

Отправяме призив за спазване на наложените мерки и ограничения.

С най-искрени пожелание за здраве от екипа на СТМ при “САНИСВЕТ” ЕООД!

ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЛК

 

Здравейте, приятели!

Подготвянето на документи за ТЕЛК е една бавна и често трудна процедура, която не е приятна за служителите и работодателите. Поради голямата натовареност на комисиите или бавната доставка на уведомленията, често се изискват голям брой документи, които явяващото се лице трябва да подготви за изключително кратък срок. За да се облекчи процедурата, съветваме служителите да съобщават своевременно на работодателите, че предстои да се явят пред ТЕЛК, дори и все още да не са получили официалното уведомление от комисията. Също препоръчваме на работодателите да следят датите на изтичане на назначените трудоустроени лица и да започнат подготвянето на производствена характеристика.

Попълването на производствената характеристика отнема време както на работодателя, така и на службата по трудова медицина. Трябва да бъдат взети под внимание личните данни на лицето, трудов маршрут до момента на издаването на характеристиката, условията на труд на текущото работно място, данни за временна неработоспособност за последните две години, както и допълнителна информация за условията на труд и състоянието на лицето, които не са описани в основната част на бланката.

Ние съветваме попълването на бланката да става в електронен вариант. Работодателят попълва т. 1 до т13 и т. 23 въз основа на наличните данни.  За т.14 до т.22 работодателя следва да се консултира със Службата по трудова медицина, която обслужва предприятието, като необходимите данни за съответните точки са посочени в картата за оценка на риска на конкретното работно място, както и в останалта налична документация по ЗБУТ.  Точки 8а до 22а не се попълват от работодателя!

Изтеглете бланка за Производствена характеристика тук!

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2018

Във връзка с наближаването на крайния срок за подаване на годишните декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2018г., ние от СТМ при “САНИСВЕТ” ЕООД напомняме, че тази година ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ е задължително за фирми, които са започнали своята дейност през 2017г. или по-рано, но нямат подадена към момента декларация или имат някои от следните промени в обстоятелствата:

– наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
– основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
– работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
– опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
– необходимостта от използването на лични предпазни средства;
– работните места с видеодисплеи.

Крайният срок за подаване на декларацията е 30.04.2018. Както всяка предишна година, подаването може да стане на хартиен носител чрез куриер, пощенска услуга или на място в Инспекция по труда, както и лично или чрез упълномощено лице по електронен път с валиден сертификат – електронен подпис.

Повече подробности, като информация, както и връзка към портала на публичния регистър може да намерите ТУК

Подаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Здравейте, приятели!

Напомняме, че наближава изтичането на срока за подаване на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд! Тази година срокът е за подаване е до 02.05.

Подаването може да стане по електронен път лично или чрез представител, като за целта е необходим валиден сертификат – електронен подпис, както и на хартиен носител чрез куриер, пощенска услуга или на място в Инспекция по труда.

За всички, които подават декларацията си по електронен път, тази година отново има спънка. След като преди време интернет браузърите Chrome и Opera спряха да поддържат Java, още един от най-масово използваните браузъри Mozilla Firefox също спря поддръжката на Java. За съжаление, това сериозно ограничава избора ни как да подаваме декларацията по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ, като единствената лесно достъпна алтернатива остава Internet Explorer.

Повече подробности, като информация, както и връзка към портала на публичния регистър може да намерите ТУК

ЕЖЕГОДНИ ПРОТОКОЛИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗБУТ!!!

С настъпването на 2017 година и наближаването на края на месец Януари, ние от Служба по трудова медицина при “САНИСВЕТ” ЕООД напомняме, че е време за изготвяне на ежегодните протоколи свързани с Трудоустрояването на лица с намалена трудоспособност, бременни жени и майки-кърмачки!

Също така, напомняме на всички наши клиенти и всички наши читатели, на които предстои стартирането на нов бизнес за задължителното застраховане за риск “трудова злополука”. Ако все още не сте се запознали с актуалната заповед издадена от Министъра на труда и социалната политика, направете го сега!